من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
29 تیر 1388
×کلاس شکر نعمت×

چند روزیست کلاس شکر نعمت های الهی در خیابان ولیعصر تقاطع مطهری برپاست!

شما هم اگر فرصت کردید سری به این کلاس بزنید.

محل دقیق برگزاری؟

جای ثابتی نداره! فقط کافیه وقتی از پیاده رو رد میشی یک کمی با دقت بیشتری به عابران کنارت نگاه کنی.

پسر جوانی که ضایعه اسید پاشی صورتش رو غیر قابل دیدن کرده هر روز کنار نمایشگاه اتومبیل نشسته و ساز میزنه!