من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
15 تیر 1388
میلاد مولود کعبه مبارک باد