X
تبلیغات
زولا
من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
1 بهمن 1387
دریاب دمی که با طرب می گذرد!

به یاد ژانویه 2000 افتادم 

                        

زمانی که همه جهان نگران سه تا صفر بودند

زمانی که همه فکر می کردند ممکنه یک فاجعه رخ بده!

ولی هیچ چی نشد!

9 سال از اون روزها گذشته...

این سالها اونقدر با شتاب گذشت که انگار همین دیروز بود!

هر سال هنگام کریسمس یاد اون روزها می افتم و نمی تونم باور کنم که یک سال دیگه هم تموم شده! 

و این غافله عمر عجب می گذرد!