X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
5 اسفند 1386
ضحاک های امروز

 

اسفند ماه شروع شد

بدتر از این نمی شود

 

دوستی ها، درس ها

بدتر از این نمی شود

 

اقامت در شهری توریستی

بدتر از این نمی شود

 

قدم زدن روی ریل خالی قطار

بدتر از این نمی شود

 

ظهر

ساعت 12

بدتر از این نمی شود

 

دیدن ضحاک های زمانه

بدتر از این نمی شود

 

                    

 

ثمره شش ماه تلاش را ندیدن

بهتر از این نمی شود

 

فرانک فریدون گم کرده

بدنبال کاوه گشتن

بهتر از این نمی شود

 

به امید عطر بهارنارنج بودن

بهتر از این نمی شود

 

دست هایم مرده اند

قلبم مرده است

سکوت

دنیای در حال سوختن

 

برای من

بهتراز این نمی شود