X
تبلیغات
زولا
من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
6 مرداد 1386
هدیه تکرار نشدنی من

سه روز در مسجد ، روزه داری ، به خدا نزدیک تر شدن ، اعتکاف

دل من دیر زمانیست معتکف است

خودش را کنج وجودم معتکف کرده

تلاش خود را می کند که به هدیه های تکرار نشدنی خداوند نزدیک تر شود.

پدر و ماردم - هدیه های تکرار نشدنی من - دوستتان دارم.