من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
22 آذر 1384
تبسم ۱

1-     اگه نگیم نخندیم                 پیاز میشیم می گندیم    

      

2-     یه روز یه ترکه خونش آتیش میگیره تلفن نداشته به آتش نشانی نامه مینویسه !!!

 

3-     ترکه میمیره! میره اون دنیا.... بهش میگن میخوای بری بهشت یا جهنم؟..... نگاه میکنه به جهنم..... میبینه یه نهره آب و درخت و چندتا بلبل و 2،3 تا حوری داره...... بعد میگه میرم جهنم...... تا میره تو جهنم میبینه تصویر عوض شد!!! آتیش در اومد....... میگه ا اینکه اول اینجوری نبود ........بهش میگن آره،چند وقت کسی نرفته بود،جهنم رو اسکرین سیور بود..!

 

4-     به ترکه میگن فهمیدی دادشت زانتیا گرفته ؟ میگه : نه بابا کدوم بیمارستان خوابوندنش؟

 

5-      ترکه زنگ میزنه میگه الو اونجا 222222222 ا؟ یارو میگه آره . میگه پس زنگ بزنین آتش نشانی بگین انگشت من رو شماره 2 گیر کرده!

 

6-     به لاک پشته میگن جک بگوو میگه دویدمدویدم

 

7-     معلم : الفبای فارسی رو بگو....شاگرد : الف – ب – پ – ت – سه – چهار – پنج – شیش - هفت ...                     معلم : انگلیس رو بگو...شاگرد : ای . بی . سی . چهل – پنجاه – شصت – هفتاد ..                                   معلم:یونانی رو بگو...شاگرد : آلفا – بتا – ستا – چهارتا – پنج تا ...                                                           معلم : نخواستم 1 شعر بگو ... شگرد : نا برده رنگ  گنج  پنج  شش  هفت  هشتت  نوه  ده ....

 

8-     یه روز یه نفر میخوره زمین برای اینکه ضایع نشه تاخونه سینه خیز میره!

 

9-     گفتم چقدر دوستم داری ؟ گفت : به اندازه ستاره های آسمون. نگاه کردم ، دیدم آسمون ابری بود....

 

  

۱۰-     به ترکه میگن عروسیت کیه؟ میگه این 3 شنبه نه جمعیه دیگه!!!