من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
22 آذر 1384
مردها

 

مردها مثل « مخلوط کن » هستند:
در هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد.

 مردها مثل « آگهی بازرگانی » هستند:
 حتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کرد.

 مردها مثل « کامپیوتر » هستند:
کاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند.

 مردها مثل « سیمان » هستند:
 وقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا بکنی.

 مردها مثل « طالع بینی مجلات » هستند:
 همیشه به شما میگویند که چه بکنید و معمولاً اشتباه می گویند.

مردها مثل « جای پارک » هستند:
خوب هایشان قبلا" اشغال شده و آنهائی که باقی مانده اند یا کوچک هستند یا جلوی درب منزل مردم.

 مردها مثل « پاپ کورن » ( ذرت بو داده ) هستند:
 بامزه هستند ولی جای غذا را نمی گیرند.

مردها مثل « باران بهاری » هستند:
 هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود.

 مردها مثل « پیکان دست دوم » هستند:
ارزان هستند و غیر قابل اطمینان.

 مردها مثل « موز » هستند:
هرچه پیرتر میشوند وارفته تر می شوند.

 مردها مثل « نوزاد » هستند:
در اولین نگاه شیرین و با مزه هستند اما خیلی زود از تمیز کردن و مراقبت از آنها خسته می شوید.