من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
19 آذر 1384
بهانه ای برای آشنایی

 

سلام

با تو دارم گفتنی ها                    در دل این رفتنی ها

با تو می گویم سخن                گوش کن این حرف من

 

معنای لغوی زهیر

 

خورخه لوییس بورخس، مفهوم زهیر را متعلق به سنت اسلامی می داند و حدس می زند در آغاز سده ی هجدهم مطرح شده باشد. زهیر به عربی یعنی بیش از حد تابناک، مرئی، حاضر، چیزی که نمی توان نادیده اش گرفت. چیزی یا کسی که وقتی برای اولین بار با آن ارتباط پیدا می کنیم، کم کم فکر ما را اشغال می کند، تا جایی که نمی توانیم به چیز دیگری فکر کنیم. این حال را می توان سلامت دانست، یا جنون.

فرهنگ نامه پدیده های خارق العاده

فوربور سن پِر، 1953

معنای زهیر رو من از کتاب زهیر نوشته پائولوکوئلیو برداشتم

به همتون این کتابو پیشنهاد میکنم این کتاب بسیار جالبه و بسیار آموزنده

تو پست های بعدی جملاتی از این کتاب براتون می نویسم

 

عشق به خدا

 

اگر کسی بتواند بی قید و شرط، محبوبش را دوست بدارد،عشق به خدا را نشان می دهد.

اگر عشق به خدا را تجلی بدهد، هم نوعش را هم دوست می دارد.

اگر هم نوعش را دوست بدارد، خودش را هم دوست می دارد.

اگر خودش را دوست بدارد، همه چیز برمی گردد سر جای خودش.

تاریخ عوض می شود.

 

تاریخ هرگز به خاطر سیاست یا فتوحات یا فرضیه پردازی یا جنگ عوض نمی شود.از آغاز زمان دیده ایم که این چیزها فقط تکرار می شوند و چیزی را عوض نمی کند. تاریخ وقتی عوض می شود که بتوانیم از انرژی عشق استفاده کنیم، همانطور که از انرژی باد، دریا، یا اتم استفاده میکنیم.

برگرفته از کتاب زهیر